kanonicy - wyżsi duchowni, wchodzący w skład kapituły przy kościołach katedralnych i kolegiatach; kanonicy mieszkali w ich obrębie i a ich życie było unormowane regułami zakonnymi - tzw. prawem kanonicznym.