treuga Dei - pokój boży - w średniowieczu nakaz zaprzestania działań wojennych przez walczące strony  w czasie nakazanym przez Kościół; w 1027 r. na synodzie w Elne uchwalono zawieszenie walk  od środy wieczorem do poniedziałku  rano; później rozszerzono ten zakaz na okres adwentu i świąt Bożego Narodzenia oraz Wielkiego Postu.