nominalizm - kierunek w filozofii, który w przeciwieństwie do realizmu uznającego rzeczywiste istnienie pojęć ogólnych twierdzi, że są one jedynie nazwami pustymi, wprowadzonymi do opisu rzeczywistości; nominalizm opierał rzeczywistość na tym, co jednostkowe oraz zmysłowo uchwytne i badał ją na drodze wnioskowania indukcyjnego; głównym przedstawicielem nominalizmu w średniowieczu był Wilhelm Ockham.