czarna śmierć - określenie epidemii dżumy, która została przywleczona do Europy w 1348 r., szybko rozprzestrzeniła się w zachodniej części kontynentu, w której spowodowała śmierć około 1/3 ludności.