przymus drogowy/przymus drożny - stosowany w średniowieczu obowiązek przewozu towarów wyznaczoną drogą; przymus drogowy początkowo związany był z fiskalną polityką państwa, pobierającego cła i myta w stałych komorach, a od XIII w. powiązany z interesami miast, dążących do utrzymania korzystnych dla nich szlaków handlowych i ustanawiany często w połączeniu z tzw. prawem składu; ustanowienie przymusu drożnego miało uniemożliwić wędrującym kupcom omijanie najpierw komór celnych, a później miast obdarzonych prawem składu.