protestantyzm - ruch religijny w Europie w XVI w. o podłożu społeczno-politycznym, dążący przeprowadzenia reform w zakresie doktryny, kultu i organizacji oraz obyczajów, a także powrotu do pierwotnej prostoty wiary chrześcijańskiej; protestantyzm występował w wielu nurtach - luteranizmu, kalwinizmu, braci polskich; nazwa pochodzi od protestu złożonego przez zwolenników reformacji na sejmie w 1529 r. Spirze przeciwko uchwale zabraniającej szerzenia poglądów reformacyjnych w Niemczech.