interrex - osoba zastępująca króla podczas bezkrólewia; pierwszym interrexem po śmierci Zygmunta II Augusta w 1572 r. został wybrany prymas Polski Jakub Uchański - podczas kolejnych bezkrólewi godność interrexa z urzędu powierzano prymasowi.