sejmik deputacki - sejmik ziemski, który zbierał się co roku w celu dokonania wyboru deputata do Trybunału Koronnego i Trybunału Głównego Wielkiego Księstwa Litewskiego.