sejmik przedsejmowy - sejmik ziemski, który zbierał się w celu wysłuchania legacji króla zwołującej sejm walny oraz wyboru posłów na sejm walny i sporządzenia dla nich instrukcji.