sejmik relacyjny - sejmik ziemski, który zbierał się w celu wysłuchania relacji posłów z przebiegu sejmu walnego oraz ustalał sposób podziału podatków uchwalonych na sejmie.