barok - styl dominujący sztuce europejskiej  w XVII i części XVIII w., którego rozwój był silnie związany z kontrreformacją, charakteryzujący się bogactwem dekoracji, asymetrią wzorów i wielką ekspresywnością; do najwybitniejszych malarzy barokowych zaliczamy Michelangela Caravaggia i Petera Paula Rubensa, a za najwybitniejszego rzeźbiarza uchodzi Giovanni Lorenzo Bernini, który jednocześnie uważany jest za jednego z najwybitniejszych architektów barokowych; architekturę baroku cechuje monumentalność, bogactwo dekoracji i form oraz dynamika; w epoce baroku ogromną rolę odgrywała muzyka, a szczególny rozkwit przeżywała opera; za najwybitniejszych kompozytorów barokowych uważany jest Claudio Monteverdi, Antonio Vivaldi, Jan Sebastian Bach i Georg Friedrich Händel.