monarchia absolutna/absolutyzm - forma rządów, w której cała władza spoczywa w rękach monarchy, który jest źródłem prawa i stoi ponad nim.