czopowe - podatek płacony przez mieszczan od produkcji oraz wyszynku piwa, gorzałki, wina i miodu, wprowadzony w Polsce w drugiej połowie XV w.