pokój w Polanowie - traktat zawarty w 1634 r. między Rzecząpospolitą a Rosją, kończący wojnę polsko-rosyjską 1632-34; pokój polanowski potwierdzał nabytki, które Rzeczpospolita otrzymała w 1619 r. na mocy rozejmu w Dywilinie z pewnymi zmianami na korzyść Rosji - województwo smoleńskie, ziemię czernihowską i ziemię siewierską; ponadto Rosja zrezygnowała z roszczeń do Estonii, Inflant i Księstwa Kurlandii i zobowiązała się do zapłacenia kontrybucji wojennej w wysokości 200 000 rubli w srebrze; Władysław IV w zamian za rekompensatę w wysokości 20 tys. rubli zrzekł się tytułu cara i pretensji do tronu carskiego.