regimentarz - w polskim wojsku w XVII i XVIII w. zastępca hetmana lub dowódca większej grupy wojsk; regimentarze mianowani przez króla lub powołani przez sejm zastępowali hetmanów, gdy ci nie mogli sprawować swej funkcji, np. przebywając w niewoli;  regimentarze otrzymywali swoją funkcję przez określony czas.