krytycyzm poznawczy - postawa metodologiczna w nauce postulująca kontrolę prawdziwości twierdzeń przed ich uznaniem.