wojna o sukcesję polską - wojna tocząca się od 1733 do 1735 r. pomiędzy Francją, Hiszpanią i Sardynią a wspieraną przez Rosję Austrią m.in. o tron polski; w jej wyniku wojska sasko-rosyjskie zmusiły obranego przez szlachtę Stanisława Leszczyńskiego do ucieczki z kraju i rezygnacji z korony polskiej i osadziły na tronie polskim Augusta III Sasa.