popyt - ilość dobra, jaką kupujący są skłonni zakupić, wynikająca zarówno z chęci, jak i z ekonomicznej możliwości dokonania zakupu.