podaż - ilość dobra, jaką sprzedawcy są gotowi zaoferować kupującym.