cena - określona wartość wyrażona w pieniądzu, będąca ekwiwalentem usługi lub towaru będącego przedmiotem transakcji; cena oznacza tę wartość, przy której zarówno sprzedawca jak i nabywca są gotowi  dokonać transakcji.