głagolica - najstarszy alfabet słowiański, utworzony w latach 862-863 przez Konstantyna-Cyryla na podstawie pisma greckiego.