episkopat - określenie dla ogółu biskupów w danym kraju