ława sądowa – organ władzy samorządu miast i wsi lokowanych na prawie niemieckim, powoływany przez właściciela lub wybierany przez mieszkańców lub radę, którego zadaniem było rozpatrywanie spraw karnych.