reguła zakonna – zbiór podstawowych przepisów regulujących codzienne życie zakonne.