patriarchat – najwyższa jednostka administracyjna w kościelna w Kościołach wschodnich.