Gułag - skrót od rosyjskiej nazwy Gławnoje uprawlenije isprawitelno-trudowych łagiereiej (Państwowy Zarząd Poprawczych Obozów Pracy) - wydział radzieckich organów bezpieczeństwa odpowiedzialnego za kierowanie i administrowanie kompleksem łagrów w ZSRR.