Komsomoł - skrót od Kommunisticzeskij Sojuz Mołodioży (Komunistyczny Związek Młodzieży) - utworzona w 1918 r. komunistyczna organizacja młodzieżowa w ZSRR; Komsomoł był młodzieżowym zapleczem partii komunistycznej, którego zadaniem była indoktrynacja młodzieży w duchu komunistycznym.