Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich/Związek Socjalistycznych Republik Sowieckich/ZSRR/ZSRS - państwo radzieckie utworzone w XII 1922 r. po połączeniu się Rosyjskiej Federacyjnej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej (RFSRR), Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej (USRR) i Zakaukaskiej Federacyjna Socjalistyczna Republika Radziecka (ZFSRR);  W 1924 r. przyjęto konstytucję ZSRR;  czynnikiem spajającym państwo sowieckie była Komunistyczna Partia Związku Radzieckiego (KPZR),  ZSRR został rozwiązany w 1991 r.