"Market-Garden" - kryptonim przeprowadzonej we wrześniu 1944 r. operacji wojsk alianckich na froncie zachodnim, mającej na celu uchwycenie przyczółka mostowego na Renie w rejonie Arnhem w Holandii; w działaniach pod Arnhem uczestniczyła polska 1 Samodzielna Brygada Spadochronowa pod dowództwem gen. Stanisława Sosabowskiego.