Wehrmacht - siły zbrojne III Rzeszy; został utworzony 16 III 1935 r. na mocy ustawy o powszechnym obowiązku służby wojskowej w miejsce dotychczasowej zawodowej Reichswehry; Wehrmacht obejmował trzy rodzaje sił zbrojnych: Heer (wojska lądowe), Krigsmarine (marynarka wojenna) i Luftwaffe (lotnictwo); naczelnym dowódcą Wehrmachtu był Adolf Hitler.