Żydowska Organizacja Bojowa (ŻOB) - konspiracyjna zbrojna organizacja samoobrony utworzona 2 XII 1942 r.  w getcie warszawskim; komendantem głównym ŻOB był Mordechaj Anielewicz; ŻOB organizowała zbrojny opór w getcie Warszawskim, a w IV 1943 r. uczestniczyła w powstaniu w getcie warszawskim.