6. 2b. Narodziny nazizmu w Niemczech

1. W Niemczech po I wojnie światowej wykształciła się odmiana faszyzmu, nazywana narodowym socjalizmem – nazizmem

a. głównymi twórcami ideologii nazistowskiej byli:

Adolf Hitler – autor Mein Kampf

– Alfred Rosenberg – autor Mitu XX wieku

b. nazizm miał wszystkie cechy faszyzmu, a ponadto był ideologią rasistowską

– Niemcom przyznawał status nadludzi

– inne ludy – np. Słowianie – traktował jako podludzi

– cechą charakterystyczną nazizmu był antysemityzm

c. partią faszystowską w Niemczech była Narodowosocjalistyczna Niemiecka Partia Robotnicza (NSDAP)

– na czele partii stał Adolf Hitler

– naziści po raz pierwszy próbowali zdobyć władzę podczas tzw. puczu monachijskiego w 1923 r.

d. naziści posiadali swoje formacje zbrojne:

SA (partyjne oddziały szturmowe)

SS oddziały pełniące funkcję policji partyjnej NSDAP

2. Przejęcie władzy przez Adolfa Hitlera

a. NSDAP w 1932 r. odniosła zwycięstwo w wyborach

b. w styczniu 1933 r. Adolf Hitler objął urząd kanclerza

c. państwo niemieckie zaczęto nazywać III Rzeszą

d. pod pretekstem pożaru Reichstagu naziści zdelegalizowali Komunistyczną Partię Niemiec (KPN), a następnie wszystkie inne, poza NSDAP, partie polityczne

e. w czerwcu 1934 r. na polecenie Hitlera podczas „nocy długich noży” wymordowano politycznych rywali Hitlera

f. po śmierci prezydenta Paula von Hindenburga w sierpniu 1934 r.  Hitler uzyskał pełnię władzy w Niemczech

g. społeczeństwo niemieckie zostało poddane ścisłej kontroli, a wobec przeciwników naziści stosowali terror

h. społeczeństwo niemieckie podlegało silnej indoktrynacji, którą kierował Josef Goebbels

3. Pierwsze zbrodnie nazistów

a. w Niemczech powstała sieć obozów koncentracyjnych, w których osadzano przeciwników politycznych

b. w 1935 r. naziści wprowadzili tzw. ustawy norymberskie, które wykluczały Żydów z życia publicznego

c. wobec ludności żydowskiej nagminnie stosowano przemoc – „noc kryształowa” (9/10 XI 1938 r.)