7. 3. Kształtowanie się granicy zachodniej i południowej

1. Powstanie wielkopolskie

a. na ziemiach polskich zaboru pruskiego działała Naczelna Rada Ludowa  (NRL)

– bieżącą działalnością kierował Komisariat NRL

– NRL była zdominowana przez działaczy narodowej demokracji

b. na terenie Wielkopolski Polacy tworzyli oddziały Straży Ludowej oraz działała Polska Organizacja Wojskowa (POW)

c. do wybuchu powstania doszło 27 XII 1918 r. podczas wizyty Ignacego Jana Paderewskiego

d. dowódcy wojsk powstańczych

– pierwszym dowódcą wojsk powstańczych był major Stanisław Taczak

– w połowie stycznia na dowódcę wojsk powstańczych został powołany Józef Dowbor-Muśnicki

e. działania zbrojne

– do 6 stycznia powstańcy opanowali większość Wielkopolski

– na przełomie stycznia i lutego toczyły się zacięte walki o utrzymanie zdobytych terenów

f. działania zbrojne zostały formalnie zakończone 16 lutego 1919 r. - rozejm w Trewirze

2. Postanowienia paryskiej konferencji pokojowej dotyczące przebiegu granicy polsko-niemieckiej

a. 28 VI 1919 r. został podpisany traktat wersalski pomiędzy ententą a Niemcami

b. Polsce przyznano opanowaną wcześniej przez powstańców Wielkopolskę

c. Polsce przyznano Pomorze Gdańskie, ale bez Gdańska, który przekształcono w Wolne Miasto Gdańsk

d. na Warmii, Mazurach i Powiślu miał się odbyć plebiscyt – odbył się 11 VII 1920 r. i został przez stronę polską przegrany

e. również o przynależności Śląska miał zdecydować plebiscyt

3. Przebieg walki o Śląsk

a. od 16 VIII do 24 VIII 1919 r. trwało pierwsze powstanie śląskie

b. od 19 VIII do 25 VIII 1920 r. trwało drugie powstanie śląskie

c. 20 III 1921 r. odbył się plebiscyt

– większość opowiedziała się za przynależnością do Niemiec

– w jego wyniku do Polski miały zostać włączone zaledwie części powiatów pszczyńskiego i rybnickiego

d. od 2/3 V do 5 VII 1921 r. trwało trzecie powstanie śląskie

– na czele powstania stał Wojciech Korfanty

– największą bitwą powstania była bitwa o Górę Świętej Anny

– powstanie przerwała interwencja państw zachodnich

e. ostatecznie Polska otrzymała 29% obszaru plebiscytowego – była to część uprzemysłowiona

4. Konflikt polsko-czechosłowacki o Śląsk Cieszyński

a. sporny teren zajęło wojsko czeskie

b. o ostatecznym podziale Śląska Cieszyńskiego zdecydowała Rada Ambasadorów

– znaczna część Śląska Cieszyńskiego została przyznana Czechosłowacji

– Czechosłowacja otrzymała również większość spornego terytorium na Spiszu i Orawie