7. 8. Osiągnięcia II Rzeczypospolitej

1. Sukcesy polskich uczonych

a. Tadeusz Kotarbiński – filozofia

b. Florian Znaniecki – socjologia

c. Ignacy Mościcki – chemia

d. wybitni polscy matematycy (lwowska szkoła matematyczna):

– Hugon Steinhaus

– Stefan Banach

2. Literatura polska okresu międzywojennego

a. wybitni pisarze dwudziestolecia międzywojennego

Stefan Żeromski

Władysław Reymont – w 1924 r. otrzymał Literacką Nagrodę Nobla za powieść Chłopi

– Zofia Nałkowska

– Maria Dąbrowska

b. pisarze awangardowi:

Witold Gombrowicz

– Bruno Schulz

– Bruno Jasieński

Stanisław Ignacy Witkiewicz – przedstawiciel tzw. katastrofizmu

c. w poezji dużą rolę odgrywali twórcy skupieni w redakcji pisma „Skamander”

Julian Tuwim

Antoni Słonimski

– Jan Lechoń

d. główne nurty i kierunki literatury polskiej okresu międzywojennego:

awangarda

ekspresjonizm

katastrofizm

3. Malarstwo i architektura

a. główne kierunki w polskim malarstwie międzywojennym:

impresjonizm – Józef Mehoffer i Leon Wyczółkowski

formizm – Tytus Czyżewski

b. dużą popularnością cieszyła się twórczość Wojciecha Kossaka – malarstwo historyczne

c. w architekturze dominował

funkcjonalizm

modernizm