3. 3. Zjednoczenie Niemiec

1. Dążenie Prus do zjednoczenia Niemiec pod swoim przewodnictwem

a. królem Prus był Wilhelm I Hohenzollern

b. premierem rządu pruskiego i głównym inicjatorem akcji zjednoczeniowej był Otto von Bismarck

2. Wojna prusko-austriacka 1866 r.

a. celem wojny z Austrią było wykluczenie jej jako konkurencyjnego ośrodka zjednoczeniowego Niemiec

b. zwycięstwo wojsk pruskich w bitwie pod Sadową1866 r.

c. skutki wojny

– rezygnacja Austrii z przywództwa – rozwiązanie Związku Niemieckiego, w którym główną rolę odgrywała Austria

– Austria oddała Włochom Wenecję

d. utworzenie przez Prusy Związku Północnoniemieckiego  – 1866 r.

3. Wojna francusko-pruska  (1870-1871 r.)

a. cesarz francuski Napoleon III   był przeciwnikiem zjednoczenia Niemiec

b. przebieg wojny prusko-francuskiej – 1870 r.

– oblężenie przez wojska pruskie twierdzy Metz

– klęska wojsk francuskich w bitwie pod Sedanem 1870 r.Napoleon III dostał się do niewoli

c. kapitulacja Francji – pokój we Frankfurcie nad Menem (10 V 1871 r.)

–  przyłączenie do Prus Alzację i Lotaryngię

– narzucenie Francji wysokiej kontrybucji

– uznanie przez Francję zjednoczenia Niemiec

d. klęska Francji spowodowała wybuch rewolucji w Paryżu 17/18 III 1871 r.

– powstanie Komuny Paryskiej

– udział Polaków – Jarosław Dąbrowski

– rewolucja została krwawo stłumiona przez wojska rządowe

4. Powstanie Cesarstwa Niemieckiego

a. ogłoszenie powstania Cesarstwa Niemieckiego  w Sali Lustrzanej w Wersalu – 18 I 1871 r.

b. ustrój polityczny Drugiej Rzeszy

ustrój konstytucyjny – konstytucja z 16 IV 1871 r.

– Cesarstwo Niemieckie było federacją 22 monarchii i 3 wolnych miast posiadających autonomię

– władzą ustawodawczą był Reichstag – Sejm Rzeszy wybierany w wyborach powszechnych, równych, tajnych i bezpośrednich

– na czele państwa stał cesarz – cesarzem był  król pruski – pierwszym został Wilhelm I

– na czele rządu stał kanclerz – pierwszym kanclerzem został  Otto von Bismarck

Rozwiąż quiz