5. 1. Geneza pierwszej wojny światowej

I. Powstanie przymierzy polityczno-militarnych

1. powstanie Trójprzymierza

a. w 1879 r. został zawarty układ Niemiec i Austro-Węgier – w ten sposób powstało dwuprzymierze

b. w 1882 r. do sojuszy przystąpiły Włochy – dwuprzymierze zostało przekształcone w trójprzymierze

2. Trójporozumienie

a. w latach 1891-1894 Rosja zawarła traktaty z Francją

b. w 1904 r. został zawarty układ angielsko-francuskientente cordiale (serdeczne porozumienie)

c. w 1907 r. do ententy przystąpiła Rosja

II. Główne ogniska zapalne na świecie na przełomie XIX i XX w.

1. Cesarstwo Niemieckie (II Rzesza) pod rządami Wilhelma II prowadziła politykę imperialną

a. imperializm – dążenie do podporządkowana sobie obcych obszarów

b. dążenie do stworzenia niemieckiego imperium kolonialnego

c. rozbudowa floty wojennej

d. dążenie Niemiec do zdobycia kolonii przyczyniło się do konfliktu z Francją o Maroko

2. „Kocił bałkański” – nazwa nasilającego się na początku XX w. konfliktu na Półwyspie Bałkańskim z udziałem Turcji, Rumunii, Serbii i Bułgarii oraz ingerujących w ten konflikt mocarstw

a. wybuch pierwszej wojny bałkańskiej

– atak Serbii, Czarnogóry, Bułgarii i Grecji na Turcję – 1912 r.

– wojnę zakończył pokój zawarty w Londynie (1813 r.)– Turcja utraciła tereny europejskie

b. druga wojna bałkańska (VI-VIII 1913 r.)

– wojna Bułgarii z dotychczasowymi sojusznikami: Serią i Grecją z o podział łupów

– klęska Bułgarii

– znaczne straty terytorialne Bułgarii na mocy pokoju w Bukareszcie

3. Wojna rosyjsko-japońska

a. wojna spowodowana była rywalizacją Rosji i Japonii na Dalekim Wschodzie

b. przebieg wojny rosyjsko-japońskiej (1904-1905 r.)

–  atak japońskich okrętów wojennych na Port Artura

– klęska Floty Bałtyckiej pod Cuszimą (1905 r.)

c. Pokój w Portsmouth – 1905 r.

– Japonia otrzymała Port Artura i części Sachalinu

– protektorat Japonii nad Koreą i częścią Mandżurii

4. Wyścig zbrojeń

a. rozbudowa flot wojennych

– okręty wojenne

– dreadnougtht (czyt.: drednot) – nowoczesne

b. rozwój nowoczesnej artylerii

c. wynalezienie karabinu maszynowego