5. 5. Zakończenie I wojny światowej
1. Przystąpienie Stanów Zjednoczonych do wojny

a. jedną z przyczyn przystąpienia Stanów Zjednoczonych do wojny po stronie państw ententy było rozpoczęcie przez Niemców nieograniczonej wojny podwodnej i zatopienie kilku okrętów amerykańskich

b. Stany Zjednoczone wypowiedziały wojnę państwom centralnym w kwietniu 1917 r., ale nie były do niej gotowe – przygotowania zabrały im prawie rok

c. ogłoszenie przez prezydenta Stanów Zjednoczonych Thomasa Woodrowa Wilsona czternastopunktowego programu pokojowego
2. Działania wojenne na froncie zachodnim w 1918 r.

a. ostania wielka ofensywa niemiecka na froncie zachodnim

– Niemcy chcieli zakończyć wojnę swoim zwycięstwem zanim pełną gotowość osiągną Stany Zjednoczone

– ofensywa, która zaczęła się w marcu 1918 r., początkowo przyniosła Niemcom duże sukcesy – armia niemiecka ponownie zbliżyła się do Paryża

b. Francuzom udało się powstrzymać Niemców dopiero podczas drugiej bitwy nad MarnąV-VII 1918 r.

c. pokonane wojska niemieckie musiały się wycofać

d. Niemcom zaczęło brakować ludzi i sprzętu do dalszej walki
3. Klęska państw centralnych

a. 3 XI 1918 r. – kapitulacja Austro-Węgier

b. 3 XI 1918 r. w Niemczech wybuchła rewolucja – abdykacja cesarza Wilhelma II

c. podpisanie przez dowództwo niemieckie zawieszenia broni w lesie Compiègne (czy.: kąpień) – 11 XI 1918 r.

– Niemcy musieli bezzwłocznie zwrócić Francji Alzację i Lotaryngię.

– Niemcy musieli wydać wszystkie samoloty, okręty podwodne, duże okręty nawodne, większość artylerii i broni maszynowej

– musieli również bezzwłocznie zwolnić jeńców wojennych