Wierzenia Persów

Słuchajcie uszyma tego, co najlepsze i przypatrujcie się jasnym umysłem temu, co wam mówię, abyście mogli trafnie zdecydować się między dwoma wyznaniami, jakie tu, na ziemi, macie do wyboru: między wiarą prawdziwą w Ahuramazdę i wiarę złą [...]

Te dwa Duchy, które na początku świata pojawiły się obok siebie jako dwaj bracia bliźniaki. Dobro i Zło w myśli, słowie i czynie, między nimi dwoma wybrać należycie umieli zawsze tylko ludzie rozsądni, ale nie ci, co są pozbawieni rozumu.

Otóż gdy tylko te dwa Duchy spotkały się ze sobą, to najpierw ustanowiły dla wszystkiego, co istnieje, Życie i Śmierć oraz to prawo, równie odwieczne i niewzruszone, że na końcu świata zwolennikom Kłamstwa dostanie się na wieki istnienie najgorsze, a natomiast wyznawca prawdy otrzyma najlepsze miejsce pobytu.

Z pomiędzy tych dwóch duchów, Duch Zły, zwolennik kłamstwa wybrał sobie spełnienie czynów jak najgorszych, natomiast Duch drugi, Duch Dobry, Duch Prześwięty, ten, którego szatę stanowi niebo niewzruszone, obrał sobie Prawdę i tę samą za jego przykładem obierają sobie także ludzie, którzy dobrymi czynami chętnie zadowalają Ahuramazdę.

Teksty źródłowe do nauki historii w szkole. Starożytny Wschód. Oprac. J. Wolski, Warszawa 1959, nr 1, str. 29-30

1. Jaki to rodzaj źródła historycznego?

2. Korzystając z encyklopedii, przygotuj krótką notatkę biograficzną na temat Zaratustry

3. Wyjaśnij na czym polegał dualizm w perskich wyobrażeniach religijnych.

4. Wskaż na zasadnicze różnice między religią perską a judaizmem.