google.com, pub-4343798278943342, DIRECT, f08c47fec0942fa0

google.com, pub-4343798278943342, DIRECT, f08c47fec0942fa0

A A A

Polityka fiskalna cesarza Maksymiliana

Któż jest tak dalece pozbawiony ludzkich uczuć i wrażliwości, by nie widział lub nie odczuł, że ce­ny towarów na targowiskach, jak i innych towarów w miastach rosną w sposób samowolny, że tej chęci zysku nie łagodzi ani obfitość dóbr, ani urodzaj wielu lat [...]. Należy dbać o to, aby [...] w cza­sie drożyzny ceny [...] towarów nie przekraczały ustanowionych przez nas granic […]. Ponieważ u przodków naszych obowiązywał pogląd, iż podstawą przestrzegania praw jest strach – rzadko bo­wiem się zdarzało, by dobroczynna ustawa sama przez się była respektowana, a z drugiej strony strach był najsłuszniejszą podporą dla egzekwowania obowiązków – postanowiliśmy, że, jeśli kto­kolwiek wystąpi przeciwko naszej ustawie, śmiercią zostanie ukarany. I niech nie uważa tej kary za surową, skoro oczywiste jest jej uniknięcie przez przestrzeganie prawa. Tej samej karze podlega także ten, kto z chciwości zysku będzie współuczestniczył w naruszaniu tej ustawy. Od tej kary nie będzie wolny i ten, kto dysponując środkami niezbędnymi do życia i innymi uważał za właściwe ukryć je po wydaniu restrykcji zawartych w naszej ustawie; kara powinna być bowiem surowsza dla tych, co przyczyniają się do braków towarów, niż dla tych, co naruszają ustawę. Apelujemy zatem do sumienia wszystkich, aby rzecz postanowiona dla powszechnego dobra przychylnie i z należną czcią była strzeżona, zważywszy zwłaszcza, że chodzi o ochronę nie tylko poszczególnych miast, lu­dów i prowincji, lecz całego świata, na którego zgubę działa garstka ludzi kierujących się niepoha­mowaną chęcią zysku […]. Poniżej podajemy spis towarów, których cen nikomu nie wolno przekroczyć [...].

Herodianius:Dzieje cesarstwa po śmierci Marka Aureliusza VII 3, 1-6

za: S. Mrozek, Dewaluacje pieniądza w starożytności grecko-rzymskiej, Wrocław 1978, s. 93-94.

 

A. Podaj wiek, w którym cytowany dokument mógł zostać wydany.

B. Wyjaśnij, w jakim celu cesarz Dioklecjan wydał zacytowany edykt.

C. Na podstawie wiedzy pozaźródłowej oceń rezultaty gospodarcze cytowanego dekretu.

D. Wymień kategorie ludzi, którzy podlegali karze za naruszanie cytowanego dekretu.