Poglądy filozoficzne Lucjusza Anneusza Seneki

De vita beata (o życiu szczęśliwym)

A zatem życie szczęśliwe jest to życie zgodne z naturą człowieka  i tylko pod tym warunkiem może  je ktoś osiągnąć, że dusza jest przede wszystkim zdrowa i trwa w posiadaniu tego zdrowia , z kolei tryskająca energią i siłą, dalej, urzekająco hartowana w cierpieniu, przystosowana do wymagań czasu, troskliwa o ciało i sprawy z ciałem związane, ale bez niepokoju, jako też zabiegliwa o inne rzeczy, które są w życiu pomocne, ale bez bałwochwalczego  podziwu dla którejkolwiek, wreszcie gotowa korzystać z dobrodziejstw losu, ale bez zaprzedania im się w niewolę. Rozumiesz chyba, jeśli ci nawet tej myśli nie  poddam, że po oddaleniu od siebie wszystkiego co albo kusi ponętą, albo odstrasza grozą, zapanuje trwały pokój i wolność.

Za: Za: Historia kultury. Wybór tekstów źródłowych, I. Starożytność, Gdańsk 1979, str. 275

Na podstawie treści źródła określ, jak nurt filozoficzny reprezentuje jego autor oraz scharakteryzuj go.