google.com, pub-4343798278943342, DIRECT, f08c47fec0942fa0

google.com, pub-4343798278943342, DIRECT, f08c47fec0942fa0

A A A

List G. Pliniusza Młodszego do Trajana w sprawie chrześcijan

Listy,. X, nr 96. G. Pliniusz imperatorowi Trajanowi pozdrowienia. (...) z tymi, których mi jako chrześcijan wskazywano, w ten sposób po­stępowałem. Zapytywałem ich, czy są chrześcijanami; przyznających się pytałem po raz drugi i trzeci, grożąc im karą śmierci; upierających się przy swoim ukarać kazałem. Nie wątpiłem bowiem, że jakiekolwiek było wyznanie, upór przynajmniej i nieugięte zuchwalstwo ukarać należy. Znaleźli się i inni podobnie szaleni, których, ponieważ byli obywatelami rzymskimi, kazałem w spis zaciągnąć, by ich do Rzymu odesłać. Wkrótce, gdy przez samo poszukiwanie, jak się to dziać zwykło, mnożyła się liczba winnych tejże zbrodni, pojawiło się więcej rodzajów przestępstwa. Przedłożono mi bezimien­ną skargę, zawierającą nazwiska wielu ludzi, którzy zaparli się, że są lub byli chrześcijanami, przy czym za przykładem moim bogów wzywali i wizerunkowi twemu, który wraz z posągami bogów w tym celu przynieść kazałem, składali ofiary z kadzidła i wina, złorzecząc nadto Chrystusowi; do tego wszystkiego wcale, jak powiadają, nie można zniewolić tych, którzy są istotnie chrześ­cijanami. Uważałem więc za rzecz słuszną uwolnić ich. Inni wymienieni przez donosiciela oświadczyli, że są chrześcijanami, lecz wkrótce się zaparli, mówiąc, że wprawdzie byli nimi, lecz być przestali, jedni przed trzema laty, drudzy przed dwudziestu. Wszyscy ci zarówno wizerunkowi twemu, jak i posągom bogów cześć oddawali i złorzeczyli Chrystusowi (...) odroczywszy dalsze śledztwo, udaję się do ciebie o radę.

Wydawało się mi bowiem, że sprawa zasługuje, bym rady twej zasięgnął, osobliwie dla mnóstwa ludzi o to oskarżonych. Wielu bowiem wszelkiego wieku i wszelkiego stanu, nawet płci obojga, jest i będzie do sądu pozwanych. Nie tylko bowiem po miastach, lecz i po wsiach nawet i włościach rozszerzyła się zaraza tego zabobonu, którą, jak się zdaje, można będzie wstrzymać i wykorzenić.

G. Pliniusz Młodszy Listy. Przeł. R. Ziołecki. Wrocław 1837, s. 128. List pochodzi z 112 r.

za: Religie Wschodu i Zachodu. Wybór tekstów, red. K. Banek, Warszawa 1991, str. 248

 

1. Wyjaśnij, dlaczego Pliniusz Młodszy uznał za konieczne zasięgnięcia opinii cesarza Trajana.

2. Przedstaw stosowaną przez Pliniusza Młodszego procedurę sprawdzania, czy oskarżony był chrześcijaninem, czy nie.