Wywiezienie insygniów koronacyjnych z Polski w świetle przekazu Mnicha Brunwilerskiego

(…) W tym samym czasie królowa Rycheza rozeszła się z mężem swym królem z powodu zawiści  i poduszczenia pewnej jego nałożnicy i  to już po urodzeniu mu Kazimierza,  którego znakomite po­tomstwo błyszczy świetnie aż do dziś dnia bogactwem i potęgą: w zmie­nionej  szacie,  z garstką towarzyszy wspierających ją w potajemnej ucieczce,  przybyła ona do cesarza Konrada,  do Saksonii,  uprzykrzywszy sobie nieznośną wyniosłość swego męża,  a zarazem barbarzyńskie obyczaje Słowian.  Przyjętą została przez cesarza z    czcią należytą,  a sama go nie mniej  świetnymi uczciła darami. Otrzymał bowiem od niej  dwie koro­ny,  to jest jej własną i króla jej małżonka. Pozwolił  zaś jej [cesarz] dożywotnio w państwie swoim tej samej  zażywać powagi i tej  samej  czci, jakiej  zażywała we własnym królestwie (…) Wyprawiwszy się niebawem na Polaków i zhołdowawszy Mieszka pod obowiązkiem trybutu z całym ludem słowiańskim, posiadł trofea zwycięstwa, podwójną też już zdobny koro­ną; lecz nie długo ją nosił i umarł, po czym danym było jego synowi Henrykowi [III] objąć najwyższą władzę.

Za: M. Józef, Wybór tekstów źródłowych z historii Polski. Wiek IX-XV, Kraków 1980, str. 32-33

 

A. Przedstawi okoliczności wydarzenia, które zostało przedstawione w źródle - określ czas oraz wymień główne osoby w nich uczestniczące.

B. Na podstawie wiedzy źródłowej przedstaw skutki polityczne wydarzeń opisanych w źródle.