Zjazd gnieźnieński według Galla zwanego Anonimem

Również i to uważamy za godne przekazania pamięci, że za czasów Bolesława Chrobrego, cesarz cesarz Otto Rudy [III] przybył do grobu św. Wojciecha dla modlitwy i pojednania, a zarazem w celu poznania sławnego Bolesława, jak o tym można dokładniej wyczytać w księdze o męczeństwie tego świętego. Bolesław przyjął go zaszczytnie i okazale, jak wypadało przyjąć króla, cesarza rzymskiego i dostojnego gościa. Albowiem przedziwne wprost cuda przygotował na przybycie cesarza; najpierw szyki przeróżne rycersta, następnie książąt rozstawił, jak chóry, na obszernej równinie [...] Zważywszy jego chwałę i potęgę i bogactwa, cesarz rzymski zawołał w podziwie : „Na koronę mego cesarstwa ! To, co widzę, większe jest niż wieści niosły”. I za radą swych magnatów dodał wobec wszystkich: „Nie godzi się takiego i tak wielkiego męża księciem nazywać lub komesem, lecz wypada chlubnie wynieść go na tron królewski i wywyższyć koroną”. I zdjąwszy z głowy swej diadem cesarski, włożył go na głowę Bolesława na przymierze przyjaźni i za chorągiew triumfalną dał mu w darze gwóźdź z krzyża Pańskiego z włócznią św. Maurycego, za co w zamian ofiarował mu Bolesław ramię św. Wojciecha. I tak wielką owego dnia złączyli się miłością, że cesarz mianował go bratem i współpracownikiem cesarstwa i nazwał go przyjacielem i sprzymierzeńcem narodu rzymskiego. Ponadto też odstąpił jego władzy  oraz oraz jego dostojników wszystko to, co w zakresie zaszczytów kościelnych należało do cesarza w królestwie polskim, a także w innych podbitych już przez Bolesława krajach barbarzyńców oraz w tych, które podbije w przyszłości. Układ ten zatwierdził papież Sylwester przywilejem św. Rzymskiego Kościoła.

Za: Teksty źródłowe do nauki historii w szkole. Rozwój dążeń uniwersalistycznych, walka papiestwa z cesarstwem i wojny krzyżowe, z. 6, Warszawa 1959, str. 23-24

Zadania:

1. Kim był wzmiankowany w tekście Otto?

2. Scharakteryzuj stosunki polsko-niemieckie za panowania Ottona III

3. Jaki zakres władzy otrzymał od Ottona III Bolesław Chrobry?

4. Na czym polegała doniosłość wydarzenia opisywanego w cytowanym fragmencie?