google.com, pub-4343798278943342, DIRECT, f08c47fec0942fa0

google.com, pub-4343798278943342, DIRECT, f08c47fec0942fa0

A A A

Układ w Krzyszkowie w świetle przekazu Rahewina

Przeto na wspomnianym terytorium biskupstwa poznańskiego, w okolicy Crisgowie [Krzyszków], wspomniany książę [Bolesław Kędzierzawy] został przyjęty do łaski aktem takiej treści: Po pierwsze, przysiągł za siebie i za wszystkich Polaków, że jego brat wygnaniec [Władysław] nie został wypędzony ku zniewadze cesarza rzymskiego. Następnie, przyrzekł dać cesarzowi 2000 grzywien i panom 1000, cesarzowej 20 grzywien złota, dworowi 200 grzywien srebra za to zaniedbanie, że nie przybył na dwór i nie oświadczył należnej wierności z ziemi. Przysiągł także wyprawę do Italii. Wreszcie złożył przysięgę, że na najbliższe Boże Narodzenie powinien przybyć na mającą się odbyć sesję dworu w Magdeburgu, aby w pełni odpowiedzieć w sprawie skargi jego wygnanego brata, stosownie do sądu i wyroku Polaków i Czechów. W ten sposób, złożywszy cesarzowi – jak to jest w zwyczaju – przysięgę wierności i po pobraniu zakładników co do wiernego wypełnienia tego wszystkiego, a mianowicie – jego brata Kazimierza i innych szlachetnie urodzonych, cesarz, osiągnąwszy chwalebne zwycięstwo, z Bogiem szczęśliwie powraca. Ten jednak książę, pełen obłudy, noszący w duszy szpetną żądzę władzy, natychmiast – jak się później okazało – zgotował podstęp co do swoich przyrzeczeń. Bowiem ani na dwór nie przybył, ani nie przysłał za siebie wystarczających pełnomocników. Również pogwałciwszy świętą przysięgę, skłamał co do wyprawy włoskiej.

Za: J. Wyrozumski, Wielka Historia Polski, tom 2. Dzieje Polski piastowskiej (VIII w. – 1370),  Kraków 1999, str. 146

 

A. Na podstawie wiedzy pozaźródłowej przedstaw genezę wydarzeń przedstawionych w źródle.

B. Wymień zobowiązania Bolesława Kędzierzawego wobec cesarza.

C. Wyjaśnij, jaki status narzucała Polsce umowa przedstawiona w źródle.