6. 1. Zeznania świadków w procesie polsko-krzyżackim w Warszawie - 1339 r.

 

Z zeznań świadków w procesie polsko-krzyżackim w Warszawie (1339 r.)

Piotr, proboszcz łęczycki, powiedział, że „po śmierci tego (ks. Prze­myśla Wielkopolskiego) wszyscy rycerze Pomorza i Królestwa Polskie­go przyjęli Władysława na pana Pomorza i króla Polski".

(...) Mateusz, archidiakon płocki, stwierdził, że „Pomorze jest częścią Królestwa, powiedział także, że jeden i ten sam język jest na Pomorzu i w Polsce, ponieważ wszyscy mówią po polsku”.

(...) Goczwinus de Rikalicz, mieszczanin z Szadka, twierdzi, że „ksią­żę łęczycki z Polski, który był księciem Ziemi Dobrzyńskiej, jest sam Polakiem i sam jego ojciec i jego przodkowie, którzy zawsze dzierżyli wymienioną ziemię, byli Polakami i również uważali, że pochodzą z Polski, a ludzie owej Ziemi Dobrzyńskiej mówią po polsku, jak w zie­mi, która jest częścią Królestwa Polski i w granicach tegoż Króle­stwa”.

Janisław, arcybiskup gnieźnieński, twierdzi, że „Królestwo Polski rozciąga się aż do rzeki Ossy i wymieniona Ziemia Chełmińska jest częścią Królestwa Polski i w granicach tegoż Królestwa (...), że pan król jest panem wszystkich ziem pozostających w obrębie Królestwa Polski i daje je komu chce i komu chce odbiera" (...)

Teksty źródłowe do nauki historii w szkole, nr 10: Powstawanie państw scentrali­zowanych i rozwój dążeń narodowych w XIII-XV w., opracowała Zofia Dąbrowska , Warszawa 1959, str. 37

 

A. Na podstawie wiedzy pozaźródłowej wyjaśnij, dlaczego na miejsce procesu papieskiego została wyznaczona Warszawa.

B. Oceń, której stronie procesu sprzyjały cytowane zeznania świadków.