Akt Mszczuja II przekazania Pomorza Gdańskiego Przemysławowi II

(...) my, Mściwój, z Bożej opatrzności książę Pomorza (...) nie pod przymusem ani z obawy, lecz z własnej i dobrowolnej pobudki, w imieniu naszym oraz naszych następców i spadkobierców, tytułem rzeczywistej i szczerej darowizny za życia dajemy, przekazujemy i przyznajemy umiłowanemu siostrzeńcowi naszemu, sławnemu władcy Przemysłowi, z Bożej łaski księciu [wielko]polskiemu, całą ziemię naszego księstwa, mianowicie Pomorze, z wszystkimi miastami, zamkami, wsiami, wasalami, kościołami, patronatami, majątkami, (...) z lennami, (...) i władzą sądowniczą, (...) aby to wszystko miał, zachował i posiadał (...) Lecz postanowiliśmy dzierżyć w imieniu tego Przemysława rzeczone księstwo z wszystkimi innymi wyżej wspomnianymi [dobrami], dopóki nie weźmie ich w rzeczywiste posiadanie. Dajemy mu nieograniczone pozwolenie na przyjęcie ich (...) wspomnianemu Przemysławowi, księciu [wielko]polskiemu, który zaręcza w imieniu własnym, swoich dziedziców i następców, że będzie się z tym liczył, zachowywał to i spełniał, oraz przeciw tej darowiźnie nie będzie nic czynił (...) i nie będzie jej odwoływał pod pozorem niewdzięczności bądź dlatego, że przekracza miarę prawem określoną (...) i dotknąwszy świętej ewangelii składamy w tej sprawie osobiście przysięgę, odrzucając zarzut, (...) że umowa była niepotrzebna i niczym nieuzasadniona (...) Aby zaś ta rzeczona darowizna zachowała trwałą moc, kazaliśmy niniejszy dokument potwierdzić przyłożeniem naszej pieczęci. Działo się dan w Kępnie, roku Pańskiego 1282, nazajutrz po dniu Walentego męczennika.

Za: J. Mitkowski, Wybór tekstów źródłowych z historii Polski. Wiek IX-XV, Kraków 1980, str. 124

 

A. Wyjaśnij, w jaki sposób Mszczuj II zabezpieczył wykonanie swojej darowizny.

B. W jaki sposób Mszczuj II zabezpieczył swoją przyszłość pod dokonaniu darowizny?

C. Oceń znaczenie darowizny Mszczuja II