google.com, pub-4343798278943342, DIRECT, f08c47fec0942fa0

google.com, pub-4343798278943342, DIRECT, f08c47fec0942fa0

A A A

Bulla papieża Jana XXII z 20 VIII 1319 r. 

Jan biskup (...) przewielebnym braciom arcybiskupowi gnieźnieńskiemu i jego sufraganom (przesyła) pozdrowienie i apostolskie błogosławieństwo (...)

Żądaliście zatem, abyśmy ukochanego syna naszego przesławnego męża Władysława, krakowskiego, sandomierskiego, sieradzkiego, łęczyckiego, kujawskiego, wielkopolskiego i pomorskiego, księcia i dziedzica (...), słynnego odwagą i przezornością, zasobnego w wojsko i bogactwa, potężnego wielką liczbą poddanych, twierdz i grodów, z łaski naszej apostolskiej wynieśli na stolicę królewską i zgodnie z królem Polski mianować i koronować zalecili.

(...) Przyjęliśmy łaskawie pomienionego biskupa i złożone przezeń listy, wysłuchaliśmy z przychylnością prośby o przyznanie korony rzeczonemu księciu (...). Wprawdzie posłowie ukochanego syna naszego Jana, dostojnego króla czeskiego, do nas przybyli dopraszali się u stolicy naszej apostolskiej z pokorą, abyśmy wstrzymać raczyli przyznanie korony rzeczonemu księciu z przyczyny, iż król Jan rościł z swej strony prawo do królestwa polskiego, co w swoim miejscu i czasie obiecywali udowodnić; ale tenże biskup (Gerward) po przedłożonych wnioskach posłów stwierdził przeciwnie i dowodził wiele razy, iż król (czeski) (...) żadnego nie może przywłaszczać sobie prawa do królestwa polskiego, gdyż prawo to służy w zupełności samemu tylko księciu Władysławowi, jako królestwa tego prawemu dziedzicowi, który je prawem przyrodzonym odebrał po przodkach swoich w spadku; a stąd zatem, chcąc każdego przy prawach mu służących, zostawić, osądziliśmy za rzecz słuszną wstrzymać się z wyrokiem takowego przyznania, przez to atoli nie myślimy bynajmniej przesądzać prawa, należącego wam i innym proszącym, którego wolno wam będzie używać, jak i kiedykolwiek zechcecie, bez ujmy i ubliżenia prawa cudzemu.

Dan w Akwinionie dnia dziewiętnastego sierpnia naszych rządów papieskich trzeciego roku.

Teksty źródłowe do nauki historii w szkole, nr 10:  Powstanie państw scentralizowanych i rozwój dążeń narodowych w XIII-XIV w., oprac. Z. Dąbrowska, Warszawa 1959, str. 35

 

A. Przedstaw pretendentów do korony polskiej, wymienionych w bulli.

B. Oceń decyzję papieża Jana XXII.

C. Wyjaśnij, dlaczego bulla papieska została wydana w Awinionie.