Rozwój malarstwa renesansowego

 

Malarstwo upada i zanika z pokolenia na pokolenie, gdy malarze biorą za wzór tylko stworzone już malowidła.

Nie będzie zbyt świetne malowidło malarza, jeśli obiera on za wzór malowidła innych; jeśli natomiast uczyć się będzie od natury, wyda piękny owoc, jak to widzimy na malarzach porzymskich, którzy zawsze naśladowali jeden drugiego i z pokolenia na pokolenie wiedli tę sztukę ciągle do upadku. Po nich przyszedł Giotto, Florentczyk, który urodzony w górach samotnych i zamieszkałych tylko przez kozy i podobne zwierzęta, skłonny z natury do po­dobnej sztuki, zaczął kreślić na skałach ruchy kóz, których pilnował; i tak zaczął rysować wszystkie zwierzęta, które napotykał w okolicy, tak, że po długich studjach, wyprzedził nie tylko mistrzów swego wieku, lecz i wielu stuleci mi­nionych. Po nim sztuka upadła znowu, gdyż wszyscy naśladowali malowidła już stworzone i tak z pokolenia na pokolenie chyliła się coraz bardziej, aż Tomasz Florentczyk, tak zwany Masaccio, wykazał dziełem doskonałem, że ci, któ­rzy brali za wzór co innego, jak naturę, mistrzy­nię mistrzów, trudzili się daremnie.

To samo powiem w sprawie matematyki, że ci, którzy studjują tylko autorów a nie dzieła natury, są w sztuce wnukami, nie synami tej natury, mistrzyni dobrych autorów. – Nienawi­dzę najwyższej głupoty ludzi, przyganiających tym, którzy uczą się od natury, dając pokój au­torom, uczniom tej natury!

 

Leonardo da Vinci, Pisma wybrane, Wybór, układ, przekład i wstęp: Leopold Staff, Wydawnictwo J. Mortkowicza, Towarzystwo Wydawnicze w Warszawie, Warszawa-Kraków 1930

1. Wymień wspomnianych przez Michała Anioła artystów. Korzystając z pomocy encyklopedii przygotuj krótką notatkę biograficzną na temat każdego z nich.

2. Co jest powodem upadku sztuki według Michała Anioła?

3. W czym Michał Anioł dopatruje się twórczej inspiracji?

4. Sformułuj własną opinię na temat poglądów Michała Anioła.