Manifest Rządu Narodowego z 22 lutego 1846 r. (fragment)

Polacy! (...) Jest nas dwadzieścia milionów, powstańmy razem jak mąż jeden, a potęgi naszej żadna nie przemoże siła, będzie nam wolność, jakiej dotąd nie było na ziemi, wywalczymy sobie skład społeczeństwa, w którym każden podług zasług i zdolności z dóbr ziemskich będzie mógł użytkować, a przywilej żaden i pod żadnym kształtem mieć nie będzie miejsca, w którym każden Polak znajdzie zabezpieczenie dla siebie, żony i dzieci swoich, w którym upośledzony na ciele lub na duszy znajdzie bez upokorzenia niechybną pomoc całego społeczeństwa, w którym ziemia dzisiaj przez włościan warunkowo tylko posiadana, stanie się bezwarunko­wą ich własnością, ustaną czynsze, pańszczyzny i wszelkie tym podobne należytości bez żadnego wynagrodzenia, a poświęcenie się sprawie naro­dowej z bronią w ręku będzie wynagrodzone ziemią z dóbr narodowych (...)

Teksty źródłowe do nauki historii w szkole. Ruchy rewolucyjne 1846-1848 na zie­miach polskich. Opracował W. Bortnowski, Warszawa 1958, nr 33, str. 9

 

1. Jaki to rodzaj źródła historycznego?

2. Przedstaw zapowiedziany w Manifeście zakres reform na wsi.

3. W jaki sposób mieli zostać wynagordzeni chłopi, którzy wezmą udział w walce zbrojnej?