Raport gubernatora cywilnego lubelskiego z 24 stycznia 1863 

  [...]

   W Łukowie banda ludzi z okolicznych wsi i miasta Łukowa złożona, około osób 300 wynosząca napadła na wojsko rozkwaterowane w tym mieście, a odebrawszy od niego broń palną z ładunkami stoczyła z tymże krwawą utarczkę godzin dwie trwającą, skutkiem której zabito 3 żołnierzy z kostromskiego pułku i osób cywilnych 7. Oprócz tego znaleziono na ulicy żołnierzy rannych 20, osób cywilnych 3.

   Podejrzanych o wspólnictwo w tym napadzie dotąd przyaresztowano osób 34 pochodzących z stanu miejskiego i wiejskiego i ci są osadzeni na odwachu wojskowym, a policja wspólnie z wojskiem zajmuje się śledzeniem podejrzanych osób.

   We wsi Stok Lacki, o 4 wiorsty od miasta Siedlec odległe, banda 800 ludzi uzbrojonych w siekiery, kosy i małą liczbę broni palnej napadła pół roty wojska w tej wsi konsystującej i najprzód zabito żołnierza stojącego na straży przy składzie rotnym, następnie trębacza dającego sygnał trwogi i otoczono dom, w którym broniło się kilku żołnierzy, który z kolei podpalono. Zgorzało w domu: jeden mieszkaniec i żołnierz. W końcu przybyła rota piechoty i sotnia kozaków, napad odparła i dotąd zabrała 40 jeńców, dwie fury kos, pik, siekier oraz małą ilość broni palnej.

   Poległo w tym starciu z obu stron 18, a ranionych jest około 20. Napady te wszędzie miały miejsce dnia 11/23 stycznia r.b. po północy. [...]

Za: Teksty źródłowe do nauki historii w szkole. Powstanie styczniowe 1863 r. Oprac. Irena Koberdowa, Warszawa 1959, nr 35, str 21

1. Oceń jakość uzbrojenia powstańców

2. Scharakteryzuj taktykę oddziałów powstańczych.